Όραμα

H σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για υγραέριο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η ανάγκη των επιχειρήσεων για αδειάληπτη τροφοδοσία και για ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ προμηθευτή και πελάτη, μας οδήγησαν στην ίδρυση της GASIN.

Tο όραμα μας είναι να εξελίξουμε την GASIN στη σημαντικότερη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στην Σαντορίνη, κερδίζοντας μέσω της λειτουργίας της την εμπιστοσύνη τόσο των οικιακών καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Η βέλτιστη, οικονομική και περιβαλλοντική λύση στη Σαντορίνη από τη Gasin.

Αποστολή

 

Αποστολή της εταιρίας μας είναι να διαθέτει ασφαλή προϊόντα σταθερής ποιότητας, τα οποία θα παραδίδονται έγκαιρα και επαρκώς στους πελάτες μας.

Μέλημα μας είναι η καθημερινή οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και η ανάπτυξη ενός μοντέλου λειτουργίας που δε θα επιβαρύνει την τοπική κοινωνία.

O χώρος όπου στεγάζεται η Gasin, είναι σύγχρονος, λειτουργικός και τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.