Για την ασφάλεια των σπιτιών αλλά και των επιχειρήσεών σας, θα πρέπει οι συσκευές που τροφοδοτούνται με υγραέριο να ελέγχονται και να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.Οι δεξαμενές και οι λέβητες πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται κάθε χρόνο, πριν από την περίοδο θέρμανσης. Ποτέ μην επιχειρήσετε να εντοπίσετε πιθανή διαρρο ...

Το χύμα υγραέριο, ως αέρια καύσιμη ύλη, αποτελεί το ιδανικό καύσιμο διότι πληρεί τις ιδανικές συνθήκες καύσης, χάρη στην υψηλή ενεργειακή του απόδοση και τη μεγάλη του θερμογόνο δύναμη. Εξαιτίας της τεράστιας απόδοσης καύσης, αλλά και το μικρό κόστος συντήρησης, κάθε σπίτι ή επιχείρηση στη Σαντορίνη έχει τη δυνατότητα να επιτυχει σημαντική εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδ ...

Το υγραέριο είναι καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον, γι' αυτό συχνά ονομάζεται «πράσινο καύσιμο».