Για την ασφάλεια των σπιτιών αλλά και των επιχειρήσεών σας, θα πρέπει οι συσκευές που τροφοδοτούνται με υγραέριο να ελέγχονται και να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.Οι δεξαμενές και οι λέβητες πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται κάθε χρόνο, πριν από την περίοδο θέρμανσης.

Ποτέ μην επιχειρήσετε να εντοπίσετε πιθανή διαρροή υγραερίου με γυμνή φλόγα, αλλά πάντα με τη χρήση σαπουνάδας ή των ειδικών σπρέι ανίχνευσης διαρροών.

Εάν αντιληφθείτε διαρροή υγραερίου, τότε:

 • ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανάψετε ή να σβήσετε ηλεκτρικές συσκευές και φώτα, ο σπινθηρισμός μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη υγραερίου που έχει διαρρεύσει.
 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κινητό σας.
 • Κλείστε τον πλησιέστερο διακόπτη παροχής υγραερίου και στη συνέχεια το διακόπτη της φιάλης ή της δεξαμενής.
 • Σβήστε όλες τις πιθανές εστίες ανάφλεξης.
 • Απομακρύνετε όλους ΄όσους μπορεί να κινδυνεύσουν και κρατήστε τους μακριά μέχρι την απομάκρυνση του κινδύνου.
 • Εάν η διαρροή είναι σε εσωτερικό χώρο, ανοίξετε τα παράθυρα και τις πόρτες για να αεριστεί ο χώρος.
 • Εφόσον η διαρροή προέρχεται από τη δεξαμενή, ανοίξτε τον καταιονισμό της δεξαμενής ώστε να ψεκάζεται με νερό για να βοηθήσει στο διασκορπισμό.

Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς:

 • Σε περίπτωση φωτιάς, αν δεν μπορείτε με ασφάλεια και άμεσα να την αντιμετωπίσετε με δικά σας μέσα, καλέστε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, γνωστοποιώντας της την ύπαρξη υγραερίου.
 • Κλείστε τους διακόπτες παροχής υγραερίου ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ. Πλησιάστε πάντα τη φωτιά με τον άνεμο στην πλάτη.
 • Ανοίξτε τον καταιονισμό της δεξαμενής ώστε να ψεκάζεται με νερό και καταβρέχετέ τη με ό,τι άλλο μέσο διαθέτετε. Αυτό θα βοηθήσει στην ψύξη της.

Βασικές προϋποθέσεις για την Ασφάλεια σας:

 • Να κλείνετε τη βαλβίδα του μετρητή ή τη βαλβίδα εισόδου του σωλήνα τροφοδοσίας του υγραερίου στους χώρους διαμονής ή στο χώρο της φιάλης, όταν οι συσκευές δεν λειτουργούν.
 • Να κλείνετε πάντοτε τη βαλβίδα, σε περίπτωση απουσίας σας από το σπίτι, ακόμα και αν πρόκειται να λείψετε για μικρό χρονικό διάστημα.

Για να ανάψετε συσκευές υγραερίου, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
1) Ανάψτε ένα σπίρτο.

2) Πλησιάστε το σπίρτο στη συσκευή.

3) Ανοίξτε το διακόπτη υγραερίου της συσκευής.

Αν ακολουθήσετε τη διαδικασία αντίστροφα, είναι δυνατόν, αφού ανοίξετε το διακόπτη παροχής υγραερίου, κάτι να αποσπάσει την προσοχή σας (π.χ. το κουδούνισμα του τηλεφώνου ή το κουδούνι της πόρτας) και όταν τον ανάψετε αργότερα με το σπίρτο να υπάρξουν σοβαρά επακόλουθα.

Να μην απομακρύνεστε από την κουζίνα αφήνοντας φαγητά να ψήνονται πάνω στην εστία. 
Να αποφεύγετε να γεμίζετε υπερβολικά τις κατσαρόλες. Η υπερχείλιση των υγρών που βράζουν μπορεί να προκαλέσει το σβήσιμο της φλόγας  και να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα.

comments powered by Disqus