Το φθηνότερο καύσιμο για θέρμανση

Το χύμα υγραέριο, ως αέρια καύσιμη ύλη, αποτελεί το ιδανικό καύσιμο διότι πληρεί τις ιδανικές συνθήκες καύσης, χάρη στην υψηλή ενεργειακή του απόδοση και τη μεγάλη του θερμογόνο δύναμη.

Εξαιτίας της τεράστιας απόδοσης καύσης, αλλά και το μικρό κόστος συντήρησης, κάθε σπίτι ή επιχείρηση στη Σαντορίνη έχει τη δυνατότητα να επιτυχει σημαντική εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα.Το υγραέριο σε όλες του τις μορφές, χύμα υγραέριου, φιάλες υγραερίου, είναι ένα οικονομικό καύσιμο καθώς προσφέρει αυτονομία και οικονομία έως και 30% σε σχέση με το πετρέλαιο.

Στη συνέχεια θα σας παραθέσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του υγραερίου έναντι του πετρελαίου και των υπόλοιπων υγρών καυσίμων:

 1. Ενεργειακός βαθμός απόδοσης

Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση και συνεπώς η εξοικονόμηση ενέργειας οφείλεται στην έλλειψη θείου από το υγραέριο και συνεπώς η μη ύπαρξη οξειδίων του θείου στα καυσαέρια επιτρέπει τη χρήση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας χωρίς τον κίνδυνο διαβρώσεων.

2. Έλεγχος και χειρισμός

• Αλλαγής της θερμοκρασίας

• Επίτευξης οξειδωτικής, ουδέτερης ή αναγωγικής ατμόσφαιρας

• Μορφής και μεγέθους της φλόγας.
Το υγραέριο αναμιγνύεται πλήρως με τον αέρα καύσης και παρουσιάζει ομοιομορφία της θέρμανσης και σταθερότητα των απαιτούμενων ρυθμίσεων.

3. Χαμηλό κόστος καυσίμου

Η χρήση του υγραερίου ελαχιστοποιεί τα παρακάτω έξοδα που έχουν σχέση με τα υγρά καύσιμα.
Προθέρμανση: To μαζούτ για την εύκολη τροφοδοσία του στον καυστήρα απαιτεί τρία στάδια προθέρμανσης (με ατμό ή με ηλεκτρικές αντιστάσεις):
• Στη δεξαμενή αποθήκευσης σε θερμοκρασία 30°C. Πριν την άντληση σε θερμοκρασία 60-70°C
• Πριν την καύση σε θερμοκρασία 130°C
Για το υγραέριο αντίστοιχα, στις περιπτώσεις μεγάλων καταναλώσεων, χρειάζονται μόνο 100Kcal/kg για να εξαεριώσουμε την ποσότητα που απαιτείται στη μονάδα του χρόνου.

4. Χαμηλό κόστος συντήρησης του εξοπλισμού

Κατά την καύση των υγρών καυσίμων δημιουργούνται αποθέσεις στους καυστήρες, στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας και στην καπνοδόχο, που δημιουργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα την ανάγκη καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού για να μην πέφτει ο ενεργειακός βαθμός απόδοσης των εγκαταστάσεων και να μην επηρεάζεται η ποιότητα των προϊόντων. Κατά την καύση του υγραερίου τα παραγόμενα καυσαέρια είναι πολύ καθαρά και η απαιτούμενη συντήρηση του εξοπλισμού είναι αμελητέα κοστολογικά.